موسیقی عامه پسند

این نوع موسیقی به‌عنوان یک سبک جزو سه سبک اصلی می‌باشد که معمولاً در مقابل سبکهای موسیقی کلاسیک و فولک (محلی) قرار می‌گیرد. مشخصه اصلی این سبک این است که از دل مردم عامی برخاسته و امروزی می‌باشد.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  Light

  33 از اهواز
  • نوشته‌ها
   10,204
  • منابع
   11
  • گالری
   37
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   2
  • نوشته‌ها
   32
  • مقالات
   3
  • واکنش‌ها
   8,554
  • امتیاز
   5,000