موسیقی سریال game of thrones

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. ساخت موسیقی متن سریال Game Of Thrones در ۲۰ دقیقه در کیوبیس

    ساخت موسیقی متن سریال Game Of Thrones در ۲۰ دقیقه در کیوبیس

    سریال Game Of Thrones رو قطعا می شناسید. در این ویدیو نحوه بازساری موسیقی متن زیبا این سریال رو مرور می کنیم این ویدیو توسط کانال DoctorMix ساخته و در کانال steinberg هم معرفی شده.