موسیقی کلیسایی

موسیقی سول (به انگلیسی: Soul music) یکی از سبک‌های موسیقی است که خاستگاه آن کشور آمریکا است و ریشه در موسیقی کلیسایی و آر اند بی دارد.

View More On Wikipedia.org
  1. مد های قرون وسطای موسیقی کلیسایی

    مد های قرون وسطای موسیقی کلیسایی

    موسیقی مسیحی ،گونه ای از موسیقی است که برای بیان باور های شخصی یا عمومی در مورد زندگی و ایمان مسیحی نوشته میشود. موضوعات رایج در موسیقی مسیحی شامل ستایش، عبادت، توبه، ضجه و زاری است و انواع مختلف آن در سراسر جهان، به طور گسترده ای متفاوت است. همانند سایر فرم های موسیقی؛ خلق، عملکرد، اهمیت، و حتی...