موسیقی بلوگرس

موسیقی بلوگرس نوعی موسیقی آمریکایی و از زیرشاخه‌های موسیقی کانتری است. بلوگرس در موسیقی سنتی ایرلند، اسکاتلند، ولز و انگلستان ریشه دارد و در گذر زمان تحت تأثیر عناصر موسیقی جز قرار گرفته است.
در موسیقی بلوگرس بیشتر از سازهای زهی مانند بانجو، ماندولین، دابرو و ... استفاده می‌شود.

View More On Wikipedia.org
  1. موسیقی قرن بیستم- بخش دوم

    موسیقی قرن بیستم- بخش دوم

    پلورالیسم (تکثر گرایی) و تنوع برای هنرهای تونال این واقعیت ها منجر به چیزی شد که موسیقی شناس، لئونارد ب. مِیر؛ به عنوان "تعادل در نوسان" از آن یاد می کند که در آن بسیاری از سبک های موسیقی در جهانی که به سوی تکثر میرود، با هم زیست میکنند. او می نویسد: "فرهنگ ما (فرهنگ جهانی بین المللی) وجود دارد...