میکسر صدای سوخته

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. alitan

    میکسر و پردازشگرهای سوخته برای دکور

    سلام استودیو من مقداری فضای خالی داره واسه بهتر کردن ظاهر استودیو میخام تعدادی تجهیزات سوخته واسه دکور بخرم اگه کسی میکسر و پری آمپ و تجهیزات دیگه ای که غیرقابل استفاده هستو بفروشن من میخرم. ممنون