مشکل،مانیتور،صدا،خرابی،کمک

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. saeid_eshraf

    مشکل پخش صدا از مانیتور Presonus eris e4.5

    سلام دوستان . من مانیتورصدا Presonus eres e4.5 دارم . هیچ مشکلی نداشتم . تا دیروز که یکی یه پوشه برام فرستاد روش نوشته test tone که صدا های گوش خراش تیز و بیس توش هست که در زیر مطلب گذاشتمش و گفت واسه کالیبراسیون استفاده کنم و مانیتور هام رو تنظیم کنم با اتاق . من این صدا ها رو تا آخر زیاد کردم...