مشاعره

مُشاعره به معنی مسابقه شعرخوانی از بر و نبرد کردن در شعر است.
این مسابقه می‌تواند بر اساس شعرهای سروده خودِ فرد (به ویژه سروده‌های فی‌البداهه) باشد و یا بر اساس شعر شاعران دیگر.
مشاعره گاه بدین صورت است که هر یک از افراد بیتی شعر از بر می‌خواند و نفر بعدی باید شعر خویش را با آخرین حرف آن بیت آغاز کند.

View More On Wikipedia.org
  1. sparrow

    مشاعره شماره دو: دروغ سیزده!

    هوس کردیم برای عید نوروز کمی تا قسمتی خالی ببندیم. دروغ سیزده یا حرف شاخدار؛ بگوییم و به ریش هم بخندیم! ازین موضوع کشکی، دل بخواهی سه-چار مصراع زیبا میسراییم ز بهر جایزه میلیارد میلیارد دلار و درهم و دینار داریم!!!! :smuggrin-61: