مصاحبه

مصاحبه، گفتگوی میان دو یا چند نفر (حداقل مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده) که در آن پرسش‌هایی توسط مصاحبه‌کننده از مصاحبه‌شونده پرسیده می‌شود. مصاحبه، اصل و قاعده روزنامه نگاری و رسانه میباشد اما در موقعیت های دیگر نیز کاربرد دارد.
مصاحبه چند نوع دارد:
مصاحبه خبری
مصاحبه کاری و تحصیلی

View More On Wikipedia.org
  1. مصاحبه با آقای Akira Nakamura  خالق مانیتورهای  Yamaha  NS10M

    مصاحبه با آقای Akira Nakamura خالق مانیتورهای Yamaha NS10M

    شاید وقتی بحثی ازتجهیزات مانیتورینگ صدا به میون بیاد نام سری مانیتورهای معروف NS-10M از شرکت یاماها از ذهن خیلی از ما بگذره.اما احتمالا کمتر کسی هست که با مغز متفکر وطراح این محصول آشنا باشند.این سری از مانیتورها توسط آقای Akira Nakamura طراحی شدند و در سال 1978 به بازار عرضه شدند و تا سال 2001...