میکس موسیقی

میکس فیلمی به کارگردانی داریوش مهرجویی محصول سال ۱۳۷۸در مورد مشکلات فیلم سازی و سینمای ایران است.

View More On Wikipedia.org

    Recent Content Tagged With میکس موسیقی

  1. Light
  2. RAMTIN895
  3. Hamidreza Sodagary
  4. Light