میکس در اف ال

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. E

    درخواست ایجاد تاپیک هیپ هاپ + یک سوال

    سلام با توجه به تکرار عناصر بیت هیپ هاپ و به اصطلاح حلقه ای بودن آن، چه نکاتی باید برای ایجاد تنوع و تکراری نشدن رویه بیت لازم است؟ با توجه به همه گیر بودن این سبک و منش مخصوصا در سطح جهانی خواستار ایجاد تاپیک برای سهولت در پرسش و پاسخ مربوط به این سبک در انجمن هستم.