میکروفون یقه ای

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. AdroiT

    مشکل صدای لباس در هنگان حرکات با میکرفون یقه ای

    عرض سلام و احترام برای ضبط صدای یک مدرس از میکروفون یقیه ای استفاده میکنیم که به هاشیه کت سوژه کلیپس میشود مشکل اصلی که وجود دارد این است که با حرکات دست مدرس در هنگام سخنرانی صدای لباس وی (کت) نیز ضبط میشود و این موضوع واقعا آزاردهنده است دوستانی که تجربه دارن لطفا راهنمایی کنن باید چه کار...