مقایسه

روانشناسی مقایسه‌ای (تطبیقی) (Comparative psychology )، روانشناسی همسنجشی یا روانشناسی جانوران دانش مطالعه موجودات زنده به جز انسان است، هرچند برخی دانشمندان با این تعریف موافق نیستند. روانشناسی مقایسه‌ای یا همسنجشی به عنوان شاخه ای از دانش روانشناسی به مقایسه گونه های رفتاری بین دیگر موجودات زنده -برای توضیح رفتارهای انسان- می پردازد.

View More On Wikipedia.org
 • 2

  abbas.shams

  40 از شیراز
  • نوشته‌ها
   15
  • واکنش‌ها
   1
  • امتیاز
   3
 • 2

  Farhood

  55 از .
  • نوشته‌ها
   3,536
  • منابع
   9
  • گالری
   227
  • آلبوم‌ها
   1
  • Showcase items
   1
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   87
  • مقالات
   14
  • واکنش‌ها
   10,834
  • امتیاز
   113
 • 1

  majdodin

  • نوشته‌ها
   452
  • واکنش‌ها
   261
  • امتیاز
   63
 • 1

  realMehdi

  23
  • نوشته‌ها
   6
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  projektnoire

  25
  • نوشته‌ها
   491
  • گالری
   75
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   6
  • واکنش‌ها
   771
  • امتیاز
   93
 • 1

  Babak518

  50
  • نوشته‌ها
   13
  • واکنش‌ها
   2
  • امتیاز
   3
 • 1

  kavir_0361

  • نوشته‌ها
   386
  • منابع
   1
  • واکنش‌ها
   293
  • امتیاز
   63
 • 1

  inkare

  • نوشته‌ها
   39
  • واکنش‌ها
   15
  • امتیاز
   8