مقایسه

روانشناسی مقایسه‌ای (تطبیقی) (Comparative psychology )، روانشناسی همسنجشی یا روانشناسی جانوران دانش مطالعه موجودات زنده به جز انسان است، هرچند برخی دانشمندان با این تعریف موافق نیستند. روانشناسی مقایسه‌ای یا همسنجشی به عنوان شاخه ای از دانش روانشناسی به مقایسه گونه های رفتاری بین دیگر موجودات زنده -برای توضیح رفتارهای انسان- می پردازد.

View More On Wikipedia.org
 • 2

  abbas.shams

  39 از شیراز
  • نوشته‌ها
   15
  • واکنش‌ها
   1
  • امتیاز
   3
 • 2

  Farhood

  54 از .
  • نوشته‌ها
   3,247
  • منابع
   4
  • گالری
   208
  • آلبوم‌ها
   1
  • Showcase items
   1
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   67
  • مقالات
   13
  • واکنش‌ها
   10,427
  • امتیاز
   113
 • 1

  projektnoire

  24
  • نوشته‌ها
   489
  • گالری
   75
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   6
  • واکنش‌ها
   767
  • امتیاز
   93
 • 1

  Babak518

  49
  • نوشته‌ها
   5
  • واکنش‌ها
   1
  • امتیاز
   3
 • 1

  kavir_0361

  • نوشته‌ها
   389
  • منابع
   2
  • واکنش‌ها
   286
  • امتیاز
   63
 • 1

  inkare

  • نوشته‌ها
   39
  • واکنش‌ها
   15
  • امتیاز
   8
 • 1

  majdodin

  • نوشته‌ها
   452
  • واکنش‌ها
   256
  • امتیاز
   63
 • 1

  realMehdi

  21
  • نوشته‌ها
   6
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1