ملودی

آهنگ یا ملودی در موسیقی به معنای پی رفت چند نت است که شنونده آن را به صورت یک مجموعه واحد احساس می‌کند. به عبارت دیگر آهنگ عبارت است از احساس آغاز و انجام داشتن این سلسله از نت‌ها را می‌دهد. به عبارت دیگر ملودی احساسی است که از ترکیب زیر و بم نت‌ها و ضرب‌آهنگ به وجود می‌آید. آهنگ یا ملودی در مقابل هارمونی قرار دارد که به خوشایندی اجرای همزمان (نه متوالی) نت‌ها می‌پردازد.

View More On Wikipedia.org
 • 2

  ali5250

  26
  • نوشته‌ها
   53
  • واکنش‌ها
   12
  • امتیاز
   8
 • 2

  alimelody

  33 از Iran Gilan Rasht
  • نوشته‌ها
   73
  • واکنش‌ها
   45
  • امتیاز
   18
 • 1

  nouri_morteza

  از tehran
  • نوشته‌ها
   13
  • واکنش‌ها
   1
  • امتیاز
   3
 • 1

  mahmood0

  38
  • نوشته‌ها
   23
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  majid98

  24
  • نوشته‌ها
   263
  • واکنش‌ها
   39
  • امتیاز
   28
 • 1

  stefan

  • نوشته‌ها
   308
  • گالری
   56
  • وبلاگ‌ها
   4
  • نوشته‌ها
   2
  • واکنش‌ها
   436
  • امتیاز
   63
 • 1

  poldark

  20
  • نوشته‌ها
   12
  • واکنش‌ها
   5
  • امتیاز
   3
 • 1

  mehdi-azt

  • نوشته‌ها
   226
  • واکنش‌ها
   161
  • امتیاز
   43
 • 1

  helalat007

  21 از Iran
  • نوشته‌ها
   55
  • واکنش‌ها
   6
  • امتیاز
   8
 • 1

  al_Vampire

  32
  • نوشته‌ها
   1
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  Farhood

  56 از .
  • نوشته‌ها
   3,736
  • منابع
   15
  • گالری
   239
  • آلبوم‌ها
   1
  • Showcase items
   1
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   111
  • مقالات
   15
  • واکنش‌ها
   11,092
  • امتیاز
   113
 • 1

  M A 30

  • نوشته‌ها
   138
  • واکنش‌ها
   39
  • امتیاز
   28
 • 1

  MR.FOG

  • نوشته‌ها
   394
  • واکنش‌ها
   187
  • امتیاز
   43
 • 1

  saeed450

  32
  • نوشته‌ها
   38
  • واکنش‌ها
   21
  • امتیاز
   8
 • 1

  ghasem_khatami

  30
  • نوشته‌ها
   8
  • واکنش‌ها
   3
  • امتیاز
   1
 • 1

  RAMTIN895

  122 از تهران
  • نوشته‌ها
   146
  • واکنش‌ها
   46
  • امتیاز
   28
 • 1

  Yo3fM

  • نوشته‌ها
   787
  • منابع
   32
  • گالری
   13
  • واکنش‌ها
   1,070
  • امتیاز
   93
 • 1

  projektnoire

  26
  • نوشته‌ها
   491
  • گالری
   75
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   6
  • واکنش‌ها
   771
  • امتیاز
   93
 • 1

  khajehmiri

  38
  • نوشته‌ها
   34
  • واکنش‌ها
   4
  • امتیاز
   8
 • 1

  iamsaman

  26
  • نوشته‌ها
   6
  • واکنش‌ها
   1
  • امتیاز
   3