مضراب زدن

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. A

    مشکل در مضراب زدن تکی سیم ها

    با سلام خدمت دوستان و استاتید محترم بنده مبتدی هستم و سه تار را به تازگی شروع کرده ام. مشکل بنده این است که در مضراب های راست، با زدن سیم اول(نت دو) مشکلی ندارم، ولی وقتی میخواهم سیم دوم(نت ر) را به صدا در بیارم، گاهی مضراب به سیم سوم هم برخورد کرده و واخوان میشود که این مطلوب نظر نیست. مهم تر...