مکی

معانی مکی:
سوره مکی
مکی (کاشمر) روستایی است در استان خراسان رضوی ایران.
حسین مکی

View More On Wikipedia.org