لوپ،ریتم

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. mory952

    لوپ درام با میزان 7/8 و 7/16

    سلام و احترام من به لوپ درام با کسر میزان7/8 احتیاج دارم . میخواستم ببینم کسی هست بدونه توی چه پکی باید دنبالش بگردم؟ حتی الامکان میخوام آکوستیک و با کیفیت باشه ممنون 7/8 یا 7/16