loop

در ریاضیات، قدم زن تصادفی حلقه-برداشته یک مدل برای مسیرهای تصادفی ساده می باشد که کاربرد مهمی در ترکیبیات، فزیک و نظریه میدان های کوانتومی دارد. این فرایند تصادفی ارتباط نزدیکی با درخت پوشای یکنواخت دارد.

View More On Wikipedia.org
  1. H

    درخواست loop پیانو در سبک بلوز یا کانتری

    با سلام از دوستان عزیز اگر کسی لوپ پیانو در سبک بلوز یا کانتری داره لطفا مارو هم بی نصیب نزاره wave یا midi فرقی نمیکنه پیشاپیش متشکرم .
  2. H

    درخواست loop پیانو در سبک بلوز و کانتری

    با سلام از دوستان عزیز اگر کسی لوپ پیانو در سبک بلوز یا کانتری داره لطفا مارو هم بی نصیب نزاره wave یا midi فرقی نمیکنه پیشاپیش متشکرم .