loadlibrary failed with error 1114

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. K

    ارور "LoadLibrary failed with error 1114" در Kontakt

    من Kontakt رو از یه سایت معتبر دانلود و نصب کردم. موقع نصب هم مسیر vst های 32 و 64 که تو studio one معرفی کردم رو به kontakt معرفی کردم. اما موقع بالا اومدن studio one، برای لود نشدن Kontakt هشدار میده. با این حال نرم افزار بالا میاد. ولی وقتی kontakt رو سرچ و لود می کنم، ارور "LoadLibrary...