live looping

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. projektnoire

    پروژه تمرینی 7:07 PM

    یکی از چیزهایی که هر گیتاریستی باید یاد بگیره و تجربه‌ش کنه استفاده و چینش افکتهاست. مدتهاست که در این راه درحال تجربه و یادگیری هستم و تا جایی که تونستم، سعی کردم ترتیبهای مختلف و افکت های مختلفی رو تست کنم. گذشته از اون، لوپ کردن صدای گیتار برای نواختن بیشتر روی آکوردهای خاص، یکی از تکنیکهاییه...