laura branigan

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. موسیقی دهه 80 میلادی بخش دوم

    موسیقی دهه 80 میلادی بخش دوم

    کوچیک که بودم هر موقع می رفتم خونه بابابزرگ دایی امیر با این آهنگ self control از Laura Branigan مشغول ورزش کردن بود... بعدها این آهنگ و همراه چندتا آهنگ مورد علاقه دیگم روی ی کاست قرمز داشتم همیشه موقع اردوهای مدرسه گوش می کردم :headphone-4: و هیچ وقت نفهمیدم سرنوشت اون کاست چی شد (معمولا چیزی...