harvey weinstein

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. قدرتِ گند زدن و گند زدنِ قدرت!

    قدرتِ گند زدن و گند زدنِ قدرت!

    بعد از 5 سال کش و قوس بالاخره میلیاردر امریکایی به 29 سال زندان محکوم شد! اسم این میلیاردر محکوم Harvey Weinstein هست. موسس یکی از بزرگترین و بنام ترین کمپانی های تولید فیلم در هالیوود: Miramax کسانیکه اهل فیلم هستند شهرت Miramax رو با فیلمهایی مثل "مالنا"، "شکسپیر عاشق" و "دار و دسته ی...