hang drum

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Hang نوازی دو نفره

    Hang نوازی دو نفره

    هنگ (Hang) نام یک ساز است این ساز در سال 2000 میلادی توسط Felix Rohner و Sabina Schärer در برن پایتخت سوئیس طراحی و ساخته شد. تولید این ساز در سال 2013 متوقف شد کمپانی PANArt Hangbau AG از سال 2013 سازیی به نام Gubal را جایگزین Hang کرد.