غول

غول‌ها موجود افسانه‌ای بسیار بزرگ جثه است. آنها زاییدهٔ خیال مردم و داستان سرایان‌اند و اغلب در داستان‌های عامیانه از آنها یاد می‌شود اما هیچ گونه سند و مدرکی دال بر وجودشان دردست نیست.
غول‌ها دو شاخ و یک دم دارند. یکی از غول‌های افسانه‌ای در فولکلور برخی نواحی ایران «اولی غولی» نام دارد.
غول‌های افسانه‌ای وسیله‌ای برای ترساندن کودکان هستند. گفته می‌شود که غول‌ها شیشه عمر دارند -->
غول را می‌توان با یک ضربه کشت، اما ضربه دوم او را احیا می‌کند.
غول معرب کلمه «قول» در زبان ترکی و به معنای نوکر و عبد است.

View More On Wikipedia.org
  1. غول مرحله آخر

    غول مرحله آخر

    میلاد بهم میگفت تو مثل غول مرحله آخری دیگه وقتی امیدی نیست میایم پیش تو :laugh: منم بهش میگفتم شعار من تو زندگی اینه "از در نشد، از پنجره" چند روز درگیر حل یک مشکل بودم یهو یاد این ماجرا و شعار افتادم خرس کیف شدم! :couchpotato-35: چقدر زود زمان در میره... :eggonface: