غذای ایرانی

آشپزی ایرانی به سبک سنتی و مدرن پخت‌وپز در ایران گفته می‌شود.

View More On Wikipedia.org
  1. خوشحالم از اینکه جای من خالیست.

    خوشحالم از اینکه جای من خالیست.

    نزدیک به ظهر جمعه بود که یک ایمیل از یک دوست قدیمی دریافت کردم: ". . . همین الآن به اتفاق دوستان در حال خوردن آبگوشت هستیم، یادی از تو کردیم. جای تو خالیست. . ." هیچ تصویری ضمیمه ی ایمیل نبود. با این حال میتوانستم محیطِ دورهمی آنها را تصور کنم. نه تنها تصویر، بلکه صدا و حتی بوی حاکم بر محیط را...