فرهنگ دموکراسی

وزارت فرهنگ آرژانتین (به اسپانیایی: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina) با فرهنگ آرژانتین سروکار دارد. این وزارت‌خانه در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد. پیش از تشکیل وزارت‌خانه، وزیر امور خارجه با مسائل مربوط به فرهنگ مشورت کرده و به طور مستقیم به رئیس جمهور گزارش می‌داد. نخستین وزیر فرهنگ کارلوس گروستیسا بود که پس از بازگشت دموکراسی در سال ۱۹۸۳ به روی کار آمد.

View More On Wikipedia.org
  1. دیکتاتوریِ پنهان

    دیکتاتوریِ پنهان

    یه مدتیه که افتادم به جون چنل های یوتیوب فارسی زبان، جهت یک نوع تست فرهنگی. کمیت چنل های یوتیوب فارسی طی سالهای اخیر خیلی زیاد شده که به رغم فقدان سود مالی از یوتیوب، هر روز هم به تعداد اونها اضافه میشه که خبر بدی هم نیست. به هرحال اینترنت محل ارتباطات هست. من همیشه مخاطب چنل های یوتیوب غیر...