فرهادگرافیک

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Farhad76

    طراحی گرافیکی توالی نت ها در قالب یک ساعت انالوگ

    یکی از عمده مشکلاتی که اکثر نوزاندگان تازه کار با ان مواجه هستند،ضعف در سریع گام عوض کردن و یا به عبارتی ترانز پوز کردن از یک گام به گام دیگر میباشد!مثلا نوازنده قصد دارد اکورد Am را دو پرده پایین تر بیاورد و به نسبت ان میبایست اکورد های دیگر گام را دو پرده پایین تر بیاورد،،برای بعضی از افراد که...