فراخوان

واسطه روحی یا مدیوم به معنی شخصی با توانایی روحی بالا برای برقراری ارتباط با ارواح و جهان فراطبیعی است.ارتباط با ارواح از مسائل فراطبیعی است و به روشهای ادعایی برای ارتباط برقرار کردن با روح اطلاق می‌شود.مدیوم به عنوان فردی با انرژی روحی بالا واسطه ارتباط با ارواح می‌شود و روح یک شخص به وسیله او با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. انواع مدیوم

الهامی
نوشتاری
تجسدی
تحرکی
حلولی
شنوایی

View More On Wikipedia.org
  1. S

    نظر دادن راجب صدا

    سلام دوستان ممنون میشم نظرتونو راجب صدام بگید و راهنماییم کنید که چیکار کنم که وارد مارکت های موسیقی شم و همچنین از شرایط فراخوان های خوانندگی میخواستم مطلع شم