فقر

فقر یا تهیدستی یا تنگدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقدِ میزان معینی دارایی‌های مادی یا پول است.لغت (Pauvre)(poverty) «فقر» از ریشه لاتین Pauper می‌آید که با Paucus و یونانی Pénes (فقیر) و Pénia (فقر) قرابت داشته و با Penia (گرسنه) هم خانواده و با واژه Ponos (درد) و واژه Poiné (مکافات، مجازات) نیز هم خانواده است ولی خویشی دورتری دارد؛ بنابراین «فقر» را در یونانی با واژه aporia (راه به جایی نداشتن) تعریف می‌کنند.

View More On Wikipedia.org
  1. چیزی برای خوردن

    چیزی برای خوردن

    - فقط 50 سنت میخوام - برای چی؟ - برای خریدن یه چیزی برای خوردن - چی برای خوردن؟ - هر چیزی . . . اینها بخشی از دایلوگهایی هست که در ویدئوی زیر بین زن فقیر و کسیکه ویدئو رو تصویر برداری میکنه، رد و بدل میشه. یک زنِ فقیر و در عین حال تحقیر شده، رنج کشیده، آزرده، گرسنه، شرمسار و لِه شده زیر پوتین...
  2. خواب

    خواب

    خیلی دوست داشتم بدونم این دوتا الآن خوابِ چی میبینند.