electric

Electric سیستم طراحی VLSI یک ابزار EDA است که در ابتدای دهه ۱۹۸۰ توسط Steven M. Rubin طراحی شد. Electric برای کشیدن شماتیک و طراحی مدار مجتمع استفاده می‌شد. همچنین می‌تواند زبان‌های شرح سخت‌افزار همچون VHDL و Verilog را نیز به کار ببرد. این سیستم ابزارهای تحلیلی و سنتز بسیاری دارد، شامل بررسی قوانین طراحی، شبیه‌سازی، مسیریابی، طرح از شماتیک، تلاش منطقی و دیگر.
Electric هم‌اکنون بخشی از پروژه گنو است و به زبان Java توسعه داده‌شده و به عنوان نرم‌افزار آزاد و متن‌باز تحت پروانه عمومی همگانی گنو (GPL) نسخه ۳ یا بالاتر منتشر شده‌است.

View More On Wikipedia.org