چیدمان مانیتور

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Light

    تخصصی نحوه صحیح جایگذاری اسپیکر مانیتورها در استودیو

    Light یک مقاله جدید ثبت کرد: نحوه صحیح جایگذاری اسپیکر مانیتورها در استودیو در مورد این مقاله بیشتر بخوانید...
  2. نحوه صحیح جایگذاری اسپیکر مانیتورها در استودیو

    نحوه صحیح جایگذاری اسپیکر مانیتورها در استودیو

    وقتی که درست نشنویم چطور می تونیم انتظار داشته باشیم میکس خوبی انجام بدیم؟ یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در استودیوهای کوچک و خانگی وجود داره جای گذاری نامناسب اسپیکر مانیتورهاست. در این مقاله نحوه صحیح قرارگیری مانیتورهارو یه زبان ساده بررسی می کنیم 1- مثلث متساوی‌الاضلاع بسازید نکته بسیار...