ضبط

ضبط و نشر آواها ثبت الکتریکی یا مکانیکی و تولید مجدد اصواتی مانند گفته‌ها، خوانندگی یک خواننده و یا اصوات تولیدی از سازها است. تا به امروز دو روش برای ضبط اصوات ابداع شده است، یکی به ضبط آنالوگ و دیگری به ضبط دیجیتالی شهرت دارند.

View More On Wikipedia.org
 • 2

  Mehdikhodaei

  36 از تبریز
  • نوشته‌ها
   280
  • واکنش‌ها
   190
  • امتیاز
   43
 • 2

  Game_builder

  23
  • نوشته‌ها
   204
  • واکنش‌ها
   51
  • امتیاز
   28
 • 2

  Alirezam.music

  26
  • نوشته‌ها
   0
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  mazaheri

  از کرج
  • نوشته‌ها
   65
  • واکنش‌ها
   20
  • امتیاز
   8
 • 1

  DOOM999

  33
  • نوشته‌ها
   13
  • واکنش‌ها
   6
  • امتیاز
   3
 • 1

  armin-venus

  • نوشته‌ها
   195
  • آلبوم‌ها
   1
  • واکنش‌ها
   168
  • امتیاز
   43
 • 1

  amir132

  38
  • نوشته‌ها
   12
  • واکنش‌ها
   3
  • امتیاز
   3
 • 1

  zedddd

  26
  • نوشته‌ها
   8
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  projektnoire

  24
  • نوشته‌ها
   488
  • گالری
   75
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   6
  • واکنش‌ها
   761
  • امتیاز
   93
 • 1

  abbaszandpour

  24
  • نوشته‌ها
   4
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  hamidrez

  • نوشته‌ها
   5
  • واکنش‌ها
   1
  • امتیاز
   3
 • 1

  Slimjay

  21
  • نوشته‌ها
   1
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  masoodi

  • نوشته‌ها
   12
  • واکنش‌ها
   3
  • امتیاز
   3
 • 1

  arta_s

  از sKy
  • نوشته‌ها
   109
  • واکنش‌ها
   77
  • امتیاز
   28