پیداکردن آهنگساز

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. راهنمای کار با آهنگساز، برای فیلمسازها

    راهنمای کار با آهنگساز، برای فیلمسازها

    چطور یک آهنگساز پیدا کنید و چگونه با او کار کنید (آلیسون پلانت) تعامل به واسطه ی زبان فیلم و موسیقی به عنوان یک دانشجوی فیلمسازی ، احتمالاً چیزهایی درباره ی کارگردانی ، فیلمبرداری ، فیلمنامه نویسی ، تدوین ، و حتی شاید صدا، آموخته باشید؛ اما مبحثی در فیلم سازی وجود دارد که اگرچه در روایت...