دانلود چارت فرکانس

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Farhood

    دانلود Frequency Chart

    خیلی توی وب گشتم برای یک چارت فرکانسی کامل. کلی گیرم اومد ولی هرکدوم نواقص خودشو داشت. حتی بعضی از چارتها اطلاعات غلط هم داشت. حالا من با استفاده از همونها و منابع دیگه یک چارت طراحی کردم که ضمن اینکه اینجا شِر کردم، فایل چاپی اون رو هم برای اندازه های A4 و A3 برای دانلود قرار دادم. بد نیست که...