#بیکلام

موسیقیِ سازی یا موسیقی بی‌کلام قطعه‌ای موسیقی است که تنها برای صدای سازها تصنیف یا تنظیم شده و صدای انسانی یا آواز در آن نیست.و فقط از صدا های طبیعی یا ساز های مختلف در آن استفاده میشود.
موسیقی سنتی ایرانی به دو بخش کلیِ «سازی» و «آوازی» تقسیم می‌شود.

View More On Wikipedia.org
  1. R

    پروژه آهنگسازی آهنگ " رقص در طوفان "

    نمی دانم ، ولی فکر کنم یکسالی از آهنگ دایره که ساختم ، گذشته. این دفعه هم قرار بر ارائه اثر جدیدی نبود. این آهنگ دو دقیقه ای ، در واقع تمرین عملی یک کلاس است که استاد از ما خواسته بود قطعه ای دو دقیقه ای بسازیم و به همین دلیل هم دو دقیقه است! نمی دانستم چه اسمی برای این قطعه بگذارم. خیلی دوست...