بداهه نوازی

بداهه‌نوازی عمل نواختن درجا، اتفاقی و ناگهانی یک قطعه موسیقی بدون تنظیم قبلی است.

View More On Wikipedia.org
  1. projektnoire

    پروژه نوازندگی بداهه نوازی در G Major

    یکی از علاقمندی های من بداهه نوازی هست، ترکی که میشنوید بداهه نوازی همین امروز من در سل ماژوره. البته چندتا نکته لازمه که بگم : ۱. من از Guitar Link کلون استفاده میکنم و متاسفانه مقدار زیادی نویز به صدا اضافه کرده (تا جایی که تونستم از نویز کم کردم، چیزی موند به بزرگی خودتون ببخشید) ۲. گیتارم...