باد فتق

فتق (به انگلیسی: Hernia) یا باد فتق به پیش رفتگی درونی و خروج یکی از احشا (اندرونه) یا فاسیای اندام یا بخشی از آن در دیواره‌ای که به‌طور طبیعی آن را دربر می‌گیرد از طریق یک معبر یا کانال یا روزنه آناتومیک گفته می‌شود.
واژهٔ اندرونه یا احشا (مانند روده ، جگر و غیره) در کل به تمام اندام‌های موجود و محصور درون حفره‌ای از فضای کالبدی یک ارگانیزم گفته می‌شود. در بدن انسان فضای حفره‌ای شامل حفره دماغی، حفره صدری یا سینه‌ای، حفره شکمی می‌باشد. فتق تنها در مورد احشای آزاد یا دارای قابلیت جابجا شدن بواسطه یک بیماری یا تروما گفته می‌شود.انواع مختلفی از فتق وجود داردکه درمانهای متفاوتی دارند. گاه پس از یک سوراخ شدگی بعد از عمل لاپاروسکوپی نیز ممکن است خروج یکی از احشا از جوشگاه اتفاق افتد که به فتق پست-لاپاروتومی (بعد از انجام لاپاروتومی) شناخته می‌شود.

View More On Wikipedia.org
  1. M

    آیا سازهای بادی، فتق می آورند؟

    سلام خدمت همگی من چند روز پیش در جایی برای اولین بار صدای ساز کلارینت و ساکسیفون رو از نزدیک شنیدم ،فوقالعاده بودش خیلی عالی بودش . می خواستم که خودم ساکسیفون صرفا برای تفریح و تخلیه احساسات و... یادبگیرم . اما کمی تحقیق کردم خیلی های میگفتن که سازهای بادی به علت اینکه زیادی زور میزنی برای فوت...