اکوردشناسی

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. DarkTer

    اکورد شناسی

    درود اکوردها خیلی متنوع ان و هر اکورد ی حسیو با صداش ب شنونده منتقل میکنه و همه اکوردها با هم خوانی ندارن برای مثال اکورد Do Minor با اکورد Re Major همخوانی نداره و اگ بخوایم بعداز Do Minor اکورد Re بگیریم باید از Re Dim استفاده کنیم (طبق گفته های استاده موسیقیم ) میخواستم بدونم ک کدوم اکوردا با...