اکتاباس

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. بزرگترین سازهای دنیا

    بزرگترین سازهای دنیا

    آیا تا کنون فکر کرده اید که یک ساز چقدر می تواند بزرگ باشد؟ سازهای بسیار کوچکی وجود دارند که در کف دست نوازنده جا میشوند. اما برخی بسیار بسیار بزرگترند. در این لیست، 10 ساز بزرگ جهان آمده اند. قطعا شما هم از نتایج این جستجو شگفت زده خواهید شد. 10. توبای بیگ کارل نام بزرگترین توبا در جهان بیگ...