استاندارد بلندی صدا

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. استانداردهای بلندی صدا (Loudness) در مسترینگ

    استانداردهای بلندی صدا (Loudness) در مسترینگ

    عموماً موزیسین های تازه کار که اغلب در استودیوی خانگی خود مشغول هستند، آنچه که از "مسترینگ" در ذهن دارند، صرفاً یک نُوپردازی فایلِ میکس شده است که در نهایتِ بلندی صدا بتواند به ذوق شخصی آنها جواب دهد. آنچه ما در این مرحله باید بدانیم این است که پارامترهای بلندی صدا را بر حسبِ کدام مخاطب، و کدام...