اشتباه رایج در میکس

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. اشتباهات رایج در میکس موسیقی و راه حل آنها

    اشتباهات رایج در میکس موسیقی و راه حل آنها

    1- پن کردن! قرار دادن همه چیز در وسط این واضح هستش که بعضی صداها مانند کیک درامز، بیس لاین و وکال اصلی می بایست در وسط قرار بگیرن، خوب باعث میشه رقابت تنگاتنگی بین صداها ایجاد بشه که در نهایت باعث میشه میکسی شلوغ و بد صدا داشته باشیم. حالا راه حل اش چیه؟: پن کردن صداها به صورت نامحسوس! این کار...
  2. Light

    تخصصی اشتباهات رایج در میکس موسیقی و راه حل آنها

    Light یک مقاله جدید ثبت کرد: اشتباهات رایج در میکس موسیقی و راه حل آنها در مورد این مقاله بیشتر بخوانید...