آخرین ارسال‌ها

ارزیابی میکس موسیقی، میکس موسیقی

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. چگونه به میکس خودمان نمره بدهیم؟!

    چگونه به میکس خودمان نمره بدهیم؟!

    چگونه میتوانیم پس از پایان کار میکس، نتیجه ی کار خودمان را ارزیابی کنیم؟ پس از پایان میکس نهایی، قطعه یا کل قطعات میکس شده را به مدت یک هفته فراموش کنید و به هیچیک از آنها گوش ندهید. پس از یک هفته استراحت شنوایی، میتوانید با یک هدفون تخصصی به سراغشان بروید و با چک کردن هشت مورد در 10 نمره،...
بالا