پارتیشن بندی

پارتیشن‌بندی، به قسمت کردن دیسک سخت به واحدهای منطقی ذخیره‌سازی کوچکتری تحت عنوان پارتیشن گفته می‌شود، به گونه‌ای که یک هارد دیسک فیزیکی می‌تواند همانند چندین هارد دیسک عمل کرده و در هر پارتیشن یک سیستم فایل قرار گیرد. ویرایشگر پارتیشن به برنامه‌ای می‌گویند که از طریق آن می‌توان اقدام به ایجاد، حذف، تغییر اندازه، قالب‌بندی پارتیشن‌ها کرد. یک پارتیشن از محدوده‌ای از سیلندرهای هارد دیسک تشکیل می‌شود. یعنی اینکه هر پارتیشن توسط یک سیلندر آغازین و یک سیلندر پایانی تعریف می‌شود. یک سیلندر بسته به نوع دیسک سخت، می‌تواند اندازه متفاوتی نداشته باشد.
برخی از مزایای پارتیشن‌بندی عبارتند از:
با انجام پارتیشن‌بندی، می‌توان سیستم‌عامل و فایل‌های مربوط به برنامه‌ها را از فایل‌های شخصی کاربران مجزا کرد.
داشتن یک ناحیه مجزا برای انجام صفحه‌بندی توسط سیستم‌عامل
می‌توان به شکل همزمان چندین سیستم‌عامل بر روی یک هارد دیسک نصب کرد. هر سیستم‌عامل می‌تواند در یک پارتیشن مجزا نصب شود.
اگر برای یک پارتیشن اتفاقی افتاد، کل هارد دیسک تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت و مشکل تنها محدود به همان پارتیشن خواهد شد.

View More On Wikipedia.org
  1. arei

    پارتیشن بندی هارد pc

    چطوری هارد pcرو پارتیشن بندی کنم/ البته پارتیشن بندی هست 5 تا درایو دارم میخوام 3 تا از درایو ها رو اضافه کنم به c