کارت صا

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. E

    کارت صداهایی با قابلیت ساپورت 250 اهم

    کارت صداهای فوکوس رایت چنین قابلیتی رو دارن؟ اگه آره کدوم مدل ها؟