پیانو آکوستیک

پیانو الکتریکی بر خلاف پیانو آکوستیک که انرژی مکانیکی را به انرژی صوتی تبدیل می‌کند، انرژی الکترونیکی را به انرژی صوتی تبدیل می‌کند.

View More On Wikipedia.org
  1. ده نکته که هنگام خرید پیانو باید بدانید

    ده نکته که هنگام خرید پیانو باید بدانید

    1- هر تعداد پیانو که میتوانید را امتحان کنید. هر پیانو متناسب هر شخص نیست! قبل از تصمیم گیری برای خرید پیانو، باید سلایق موسیقی خود را کشف کنید؛ برند های مختلف پیانو را امتحان کنید، سبک ها، سایز ساز و عمر ساز در ارتباط با تغییر صدا، وزن کلاویه ها و سطح کیفیت پیانو ها را بیازمایید. اولین پیانویی...