گام

گام می‌تواند به موارد زیر اطلاق شود:
گام (موسیقی)
گام (واج‌شناسی) یا پایه یک واحد واج‌شناختی بزرگ‌تر از هجا و کوچک‌تر از کلمه

View More On Wikipedia.org