الکترونیک

الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.هرچند در برخی موارد مطالعهٔ المان‌های جدید نیمه‌رسانا و فن‌آوری‌های نزدیک به آن؛ شاخه‌ای از فیزیک در نظر گرفته می‌شود، این مقاله بیشتر به مفاهیم مهندسی الکترونیک می‌پردازد.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  mehrshad24

  21 از تهران
  • نوشته‌ها
   16
  • واکنش‌ها
   41
  • امتیاز
   13
 • 1

  projektnoire

  24
  • نوشته‌ها
   489
  • گالری
   75
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   6
  • واکنش‌ها
   769
  • امتیاز
   93
 • 1

  Mehdikhodaei

  36 از تبریز
  • نوشته‌ها
   280
  • واکنش‌ها
   191
  • امتیاز
   43
 • 1

  Meysam Nobahar

  • نوشته‌ها
   57
  • آلبوم‌ها
   1
  • واکنش‌ها
   32
  • امتیاز
   18