اجرای صحیح اواز

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. kasra keshavari

    سوال درباره محدوده صدا

    با سلام خدمت اساتید و بزرگواران من نتc3تا c4 را تو اواز بدون گرم کردن می تونم می تونم بخونم راهی هست به جز گرم کردن صدا تا بتونم نتهای بالا تر رو اجرا کنم.مثلا سه اکتاو بالا تر یعنی c6البته اگه بخوام برم استودیو صدامو گرم خواهم کرد ولی فکر نکنم بتو نم نتهای به این میزان بالا تر رو اجرا کنم.(...