کادانس

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. sina.farhadi

    توضیح درباره یک کادانس

    سلام تو عکس زیر میشه توضیح بدید کجا نت پنجم به نت اول گام وصل شده و کادانس این تیکه چطوری هست تشکر