فروشگاه پرشین موزیک

برترین کالاها

باندل ویژه نوئندو 11 پاندا ادیشن

باندل ویژه نوئندو 11 پاندا ادیشن

خرید باندل ویژه نوئندو 11 پاندا ادیشن
0.00 star(s)
4,000,000 تومان
  • افزوده شده در:
باندل ویژه کیوبیس پرو 11 پاندا ادیشن

باندل ویژه کیوبیس پرو 11 پاندا ادیشن

خرید باندل ویژه کیوبیس پرو 11 پاندا ادیشن
0.00 star(s)
3,000,000 تومان
  • افزوده شده در:
باندل ویژه تمام محصولات اشتنبرگ پاندا ادیشن

باندل ویژه تمام محصولات اشتنبرگ پاندا ادیشن

خرید باندل ویژه تمام محصولات اشتنبرگ پاندا ادیشن
0.00 star(s)
5,000,000 تومان
  • افزوده شده در:
اشتنبرگ دوریکو پرو 3.5 - Steinberg Dorico Pro 3.5

اشتنبرگ دوریکو پرو 3.5 - Steinberg Dorico Pro 3.5

خرید اشتنبرگ دوریکو پرو 3.5 - Steinberg Dorico Pro 3.5
0.00 star(s)
2,000,000 تومان
  • افزوده شده در:
اشتنبرگ ویولب پرو 10 - Steinberg WaveLab Pro 10

اشتنبرگ ویولب پرو 10 - Steinberg WaveLab Pro 10

خرید اشتنبرگ ویولب پرو 10 - Steinberg WaveLab Pro 10
0.00 star(s)
2,000,000 تومان
  • افزوده شده در:
اشتنبرگ نوئندو 11 - Steinberg Nuendo 11

اشتنبرگ نوئندو 11 - Steinberg Nuendo 11

خرید اشتنبرگ نوئندو 11 - Steinberg Nuendo 11
5.00 star(s)
4,000,000 تومان
  • افزوده شده در:
اشتنبرگ کیوبیس پرو 11 - Steinberg Cubase Pro 11

اشتنبرگ کیوبیس پرو 11 - Steinberg Cubase Pro 11

خرید اشتنبرگ کیوبیس پرو 11 - Steinberg Cubase Pro 11
5.00 star(s)
3,000,000 تومان
  • افزوده شده در:
آپگرید کیوبیس پرو پاندا ادیشن به 11 - Upgrade Cubase Pro Panda Edition to 11

آپگرید کیوبیس پرو پاندا ادیشن به 11 - Upgrade Cubase Pro Panda Edition to 11

خرید آپگرید کیوبیس پرو پاندا ادیشن به 11 - Upgrade Cubase Pro Panda Edition to 11
0.00 star(s)
500,000 تومان
اشتنبرگ اسپکچرا لیرز پرو 8 - Steinberg SpectraLayers Pro 8

اشتنبرگ اسپکچرا لیرز پرو 8 - Steinberg SpectraLayers Pro 8

خرید اشتنبرگ اسپکچرا لیرز پرو 8 - Steinberg SpectraLayers Pro 8
0.00 star(s)
750,000 تومان
  • افزوده شده در:
اشتنبرگ گروو ایجنت 5 - Steinberg Groove Agent 5

اشتنبرگ گروو ایجنت 5 - Steinberg Groove Agent 5

خرید اشتنبرگ گروو ایجنت 5 - Steinberg Groove Agent 5
0.00 star(s)
450,000 تومان
  • افزوده شده در:
اشتنبرگ هالیون 6 - Steinberg HALion 6

اشتنبرگ هالیون 6 - Steinberg HALion 6

خرید اشتنبرگ هالیون 6 - Steinberg HALion 6
0.00 star(s)
750,000 تومان
  • افزوده شده در: