امیرحسین به نژاد

کنسرتو پیانو 17 موتزارت

-با اجرای Pollini · Abbado و ارکستر فیلارمونیک برلین

Shadmehrmn و pe32_64 از این پست تشکر کرده اند.